Så förbereds och utövas ett planerat rollspel

Detta måste arrangörerna göra

Som i inledningen på denna hemsida redan förklarats så kan ett rollspel vara planerat eller mindre planerat till att vara helt oplanerat. Detta betyder att det vissa gånger bara är vänner, eller till och med två personer i ett slutet rum som lever sig in i olika roller för att öka spänningen i livet. I det fallet kommer det inte att behövs någon planering av varken arrangörer, eller deltagare. Om det är ett större planerat rollspel med deltagare från flera platser, kommer det dock alltid att finnas arrangörer. I det fallet handlar det för det mesta om olika ideella föreningar inom området som arbetar ideellt med planering och arrangemang. I det fallet kan detta faktiskt omfatta en hel del arbete.

För det första ska det bestämmas var ett lajvande ska utföras. Detta betyder att det måste finnas och fastställas ett område för rollspelet. Här ska också en speciell dag och tid fastställas. Tiden kan vara mycket varierande. Här finns det de rollspel som varar i några timmar, medan det funnits de som varat i över en månad. När det gäller tema, miljö samt de fiktiva ramar som ska finnas för detta så bestämmer arrangörerna även dessa. Här ska det även vara klart med tillstånd, rekvisita, toaletter eventuell sjukvård samt även mat i vissa fall. Gällande rollerna kan dessa skapas av arrangörerna. I det fallet ansöker spelarna om respektive roller. I andra fall kan rollerna skapas av spelarna, då de får anmäla sin roll till arrangörerna innan spelet.

Spelarna måste också förbereda sig

Som spelare i ett lajv eller rollspel, kommer du också att behöva förbereda dig. Om det är så att du redan är en van deltagare i rollspel, kommer du inte alls att ha några problem med detta. Är du den som ska prova för första gången kommer du att vara den som ska veta vad som gäller. Dessa förberedelser kan vara ganska så omfattande och stora. Som spelare är det vanligast att du bekostar och tillhandahåller din egen rekvisita och de kläder du ska använda i din roll. Här måste du även läsa på spelets handling samt tema, så att du kan utforma en figur. Efter detta är det vanligt att uppta kontakt med andra spelare för att skapa en allians och en gemenskap i spelet.

Så går själva spelet till

Det mesta som händer och sker i ett rollspel, kommer inte att vara skrivet i ett fastställt manus. Här finnes det ingen författare, utan spelarna får själva utforma den handling och de reaktioner som ska ske. Välplanerade rollspel kommer dock att ha vissa händelser förberedda. I det fallet kan detta röra sig om strider, då det inte kan används riktiga vapen. Här kommer låtsasvapen att användas istället. Det kan också gälla något magiskt, där det finns riktlinjer för hur spelarna ska reagera på en viss magi. Hur som helst kommer detta vara något som alla spelare redan innan spelet fått information om. Detta betyder då att alla är förberedda på och införstådda med hur spelet ska fungera.

När rollspelet är över

När själva rollspelet är slut, så är detta nödvändigtvis inte alls något som betyder att rollspelsträffen är över. Gällande de flesta planerade och arrangerade rollspel, så kommer detta vara tillfället när alla ser varandra som den riktiga personen de egentligen är. Detta kan i stort sett beskrivas som en maskeradbal, då det är dags att ta av sig masken och visa sitt riktiga ansikte. Här kan då deltagarna i rollspelet, få möjligheten att träffas och lära känna varandra i det verkliga livet.