Organisationer och klubbar för lajvare

Generell information

För alla de som är aktiva inom lajvande och rollspel, så kommer de redan väl känna till att det både finns stora och små organisationer inom detta område. Hur som helst måste du nästan vara aktiv för att känna till detta. Helt enkelt så är detta inte någon information som finns öppet för alla människor. De flesta som vill prova rollspel, är de som känner någon eller får kontakt med någon som radan är aktiv inom lajvande. Dock kommer de att finnas olika sätt att komma i kontakt med lajvande även för de som inte känner någon som är aktiv inom detta område. Det bästa kan vara att ta kontakt med den stora svenska riksorganisationen för lajvande i Sverige, Sverok. De har information om många andra klubbar, föreningar och organisationer som kan finnas på den ort du befinner dig.

Den svenska huvudorganisationen Sverok

Egentligen är Sverok inte enbart en organisation för rollspel och lajva, utan detta är Sveriges största undomsförbund. Sverok är en helt ideell organisation som arbetar som ett förbund. Här finns det idag över 90000 medlemmar och de har 3700 föreningar över hela landet som är kopplade till dem. Den huvuduppgift som Sverok har är att samla, utveckla och sprida spelhobbyn i Sverige. I denna organisation kan undomar i Sverige skapa och driva sina egna föreningar. Detta betyder då att det finns föreningar för allt i spelvärlden hos Sverok, vilket naturligtvis betyder att det även finns chansen att finna många föreningar som ägnar sig åt lajvande vid en kontakt med Sverok.

Stora svenska städer har lajvaföreningar

När det gäller lajvande och föreningarna runt detta, så är det inte så att det kommer att finnas en förening i varje stad. Detta med anledning att det faktiskt inte nått denna populartiet ännu. Hur som helst finns det föreningar i många städer, och det skulle vara konstigt om du inte finner en av dessa i din egen eller en mycket närliggande stad. När det gäller de stora svenska städerna som Göteborg, Stockholm, Malmö samt Uppsala så kommer det naturligtvis att finna både en och flera olika föreningar för lajvande i dessa städer. Nedan finner du tre av de största rollspelsföreningarna i Sverige.

  • Stockholm By Night: Detta är en av de mest kända och största rollspelsföreningarna i Stockholm. Här skapas det årligen många olika lajv. Hur som helst är det mest kända av dessa Camarilla. Detta är ett vampyrlajv som kan vara riktigt gastkramande med hög spänning. Detta lajv behandlar inga verkliga händelser och alla figurer lever i den fiktiva världen.
  • GALF, Göteborgs Allmänna Lajvförening: Naturligtvis kommer denna förening som de flesta andra vara kopplad till Sverok. Denna förening skapar återkommande lajv och rollspel inom Göteborgsområdet. De riktar sig i huvudsak till ungdomar som vill ägna sig åt lajv, samt alla de som är intresserade av scenkonst. Här tjänar de även som en resurs för andra ungdomar i kommunen som vill arrangera egna lajv, vilka då kan kontakta GALF och få stöd och hjälp med detta.
  • Spelföreningen Malmö Lajv & Rollspel: Detta är förmodligen den största och mest kända lajvföreningen i Malmö. De sätter årligen upp och arrangerar massor av rollspel i denna stad. Här finns det olika tillfällen och olika teman som gör att denna förening verkligen satsar på att vara de som går hem hos alla lajvare.